συναθροίζεσθε

συναθροίζεσθε
συναθροίζω
gather together
pres imperat mp 2nd pl
συναθροίζω
gather together
pres ind mp 2nd pl
συναθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
pres imperat mp 2nd pl
συναθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
pres ind mp 2nd pl
συνᾱθροίζεσθε , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (attic doric aeolic)
συναθροίζω
gather together
pres imperat mp 2nd pl (attic)
συναθροίζω
gather together
pres ind mp 2nd pl (attic doric aeolic)
συνᾱθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (attic doric aeolic)
συναθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
pres imperat mp 2nd pl (attic)
συναθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
pres ind mp 2nd pl (attic doric aeolic)
συνᾱθροίζεσθε , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic)
συνᾱθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic)
συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
συναθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
συναθροΐζεσθε , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”